Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-02-25
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Nya universitetsledningen klar

Nu är den nya universitetsledningen klar. På måndagen beslöt Lunds universitets styrelse att utse professorn i civilrätt Ann Numhauser-Henning till ny prorektor. Rektor Göran Bexell har till vicerektorer utsett lektorn i kemisk fysik Eva Åkesson och professorn i reglerteknik Björn Wittenmark.

Ledningsgruppen ska fungera som rektor Göran Bexells rådgivare och avlasta honom inom vissa arbetsområden. Det kan handla om kvalitetsutveckling inom grundutbildningen, frågor som rör jämställdhet, rekrytering och mångfald, forskarutbildning och mötesplatser över fakultetsgränserna.
Hur dessa ansvarområden ska fördelas är ännu inte klart, men den nya universitetsledningen ska börja fungera i början av mars.

Ann Numhauser-Henning föddes 1951 i Göteborg och hon är hemmahörande vid den juridiska fakulteten där hon är professor i civilrätt sedan 1992. Hon är specialiserad på arbetsrätt och leder ett stort forskningsprogram om den normativa utvecklingen inom den sociala dimensionen. Hon är prodekan inom fakulteten sedan 1997.

Eva Åkesson föddes 1961 i Ängelholm och hon är universitetslektor i kemisk fysik. Hon har fått sin grund- och forskarutbildning vid Umeå universitetet men är sedan 1999 anställd i Lund där hon bland arbetat som studierektor för den kemiska grundutbildningen och bedrivit forskning inom området femtokemi. Hon har även varit sakkunnig vid Högskoleverkets utvärdering av grund- och forskarutbildning i kemi.

Björn Wittenmark är född 1943 och kommer ursprungligen från Växjö. Han har fått sin grund- och forskarutbildning vid LTH och är sedan 1989 professor i reglerteknik. Åren 1996-1999 var han prorektor vid LTH och han har i olika omgångar varit prefekt för institutionen för reglerteknik. Tillsammans med professor Karl Johan Åström har han genom åren blivit internationellt känd för sin forskning kring adaptiv reglering.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-02-25