Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-02-26
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Nytt program för Asienstudier

Höstterminen 2003 startar Lunds universitet ett nytt tvärvetenskapligt program i Asienstudier som är öppet för studenter från hela världen.

Det nya Asienprogrammet omfattar 60 poäng och är ett magisterprogram med bredd. Det innebär att de sökande måste ha en högskoleexamen, men att den inte behöver vara i ett speciellt ämne.

Studenterna kan välja att följa en av två inriktningar: Sydasienstudier eller Öst- och Sydöstasienstudier. Undervisningsspråket är engelska och varje inriktning tar emot 30 studenter. Kurserna ligger inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnesområdet och har stora inslag av historia, religion och kultur. Fokus ligger framförallt på aktuella frågor och utvecklingen i regionen under de senaste 50 åren. Den sista terminen innehåller bl a ett fältarbete och en specialkurs vid ett universitet i regionen.

Programmet är placerat vid Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier vid Lunds universitet. Jan Magnusson är programkoordinator och han tycker att utbildningen ligger i tiden.
- Just nu är regionen väldigt intressant. Vi har ju det världspolitiska läget, t ex med motsättningarna mellan Indien och Pakistan som båda är kärnvapenländer, och motsättningar mellan olika folkgrupper. Den asiatiska kulturen börjar också lyftas fram alltmer, t ex indisk film, säger han.

Sista anmälningsdag är den 15 april.

Kontaktperson:
Jan Magnusson, programkoordinator, tel 046-222 31 61, e-post: Jan.Magnusson@ace.lu.se

För ytterligare information samt anmälningsblankett se

www.ace.lu.se/programmes/masters.html


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-02-26