Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-03-04
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens dag i Landskrona 5 mars

Tre olika berättelser om vägen till och i Lunds universitet, ungdomars sökande efter spänning och äventyr via resor, är vi eller blir vi olika? Finns olikheterna i betraktarens ögon? Lika rättigheter är det samma rättigheter? Hur påverkar vården av en närstående den vårdandes livskvalitet? Hur upplevs äldre personers akuta förvirringstillstånd av de äldre och de som vårdar? Allt detta ryms under dagens tema ”Se människan”.

Onsdagen den 5 mars arrangerar Lunds universitet och Landskrona kommun för sjätte gången en Vetenskapens Dag i Landskrona. Dagen inleds klockan 9.00 i Gullstrandsskolans aula av tre forskare som berättar om sin väg till och i universitet, ”Att leva i universitetet”. Arne Ardeberg, fysiker och tidigare prorektor, Eva Kärfve, sjuksköterska som disputerat i sociologi och Sanimir Resic, historiker som dessutom är mångfaldssamordnare vid universitetet.

Erika Andersson Cederholm från Campus Helsingborg föreläser kl 10.00 om ungdomars sökande efter frihet och äventyr genom resor. ”Äventyr i fjärran - om skapelsen av en resekultur”.

Eva Kärfve återkommer kl. 11.00 och försöker besvara frågan ”Varför är vi olika?” Som djurart är människan ”ung” och därför är också alla individer mycket lika varandra, ändå ser vi stora olikheter. Spelar miljön och erfarenheterna någon roll för hur vi blir som människor?

Därefter gästar tre forskare från Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Landskrona. De talar kl 13.00, i Lilla aulan på Gullstrandskolan om ”Lika rättigheter för olika individer”. FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna ger alla individer rätt att åtnjuta lika rättigheter. Det kan gälla utbildning, arbete, bostad, frihet och en mängd olika frågor, men även rättigheter för människor som behöver ett speciellt skydd. Asga Ramgobin som är jurist och har arbetat med Sanningskomissionen i Sydafrika, Sun Shiyan, professor i internationell rätt vid Jilin University School of Law iKina samt Carin Laurin kommer att ge olika perspektiv på och erfarenheter från arbete för de mänskliga rättigheterna.

Den kände fysikern Hans-Uno Bengtsson föreläser kl. 13.30, i aulan, om ”Konsten att uppskatta omvärlden - tillvaron sedd med en teoretisk fysikers ögon.”

I Gullstrandsskolans foajé kommer studievägledare och studentambassadörer att finnas tillgängliga hela dagen för samtal och information.

På Landskrona teater ges tre föreläsningar med inriktning på vård och omsorg.
Lunds universitet har ett samarbetsavtal med Kommunarbetarförbundet om distansutbildning. Ansvarig för dessa utbildningar är Eva Wigforss som kl 10.00 kommer att tala om ”Distansutbildning via Internet” och demonstrera Introduktionskursen.

Edith Andersson, sjuksköterska som disputerade våren 2002, föreläser kl 11.00 om ”Akuta förvirringstillstånd hos äldre personer”. Här beskrivs personernas handlingar och tal under förvirringsepisoderna samt hur vårdare upplever att möta akut förvirrade personer.

Kl. 13.00 föreläser Anna Ekwall om ”Närståendes upplevelser av att vårda äldre personer”. Att vårda någon - mycket mer än att tvätta och mata. Anna Ekwall är sjuksköterska och doktorand i omvårdnad och studerar hur olika vårduppgifter påverkar vårdarnas livskvaliteter.

Under föreläsningarna kommer studievägledare och studentambassörer att finnas tillgängliga i teaterns foajé.

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten.

Förutom i Landskrona arrangeras Vetenskapens Dag i Ystad den18 mars, Ängelholm den 20 mars, Bjuv den 25 mars och Eslöv den 2 april.

Fullständigt program finns på

www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-03-04