Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-03-13
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Pedagogiska pristagare och trumpetspel vid årets första professorsinstallation

Fredagen den 14 mars installeras 16 nya professorer vid Lunds universitet. Åtta medicinare, fyra teknologer, två humanister, en samhällsvetare och en professor i trumpet från det konstnärliga området. Vid installationen kommer även studenternas och universitetets pedagogiska priser delas ut.

Rektor Göran Bexell har återgått till att låta områdesordföranden och dekaner presentera sina respektive professorer. På fredag installeras professorn i klinisk diabetesforskning Carl-David Agardh, professorn i vårdvetenskap med inriktning mot psykiatrisk hälso- och sjukvård Lars Hansson, professorn i allmän medicin Anders Håkansson, professorn i genetisk epidemiologi Holger Luthman, professorn i medicinsk etik Tore Nilstun, professorn i molekylär medicin Lars Rönnstrand, professorn i obstetrik och gynekologi Lil Valentin, professorn i socialmedicin Per-Olof Östergren, professorn i medeltidsarkeologi Anders Andrén, professorn i etnologi Susanne Lundin, professorn i ekonomisk historia Christer Lundh, professorn i trumpet Håkan Hardenberger, professorn i byggnadsfysik Jesper Arfvidsson, professorn i förbränningsfysik Mark A. Linne, professorn i fasta tillståndets fysik Mats-Erik Pistol och professorn i konstruktion av digitala system på kisel Lambert Spaanenburg.
Installationsföreläsningen hålls av professor Anders Andrén och har rubriken Den mångtidiga människan. Dessutom kommer den nyinstallerade professorn i trumpet, Håkan Hardenberger, att bjuda på musikunderhållning.

Universitetet har i år utsett universitetslektorn i radiofysik Bo-Anders Jönsson till pedagogisk pristagare. Han var en föregångare då han öppnade den webbaserade frågelådan "Fråga en strålningsysiker". Frågelådan har fått flera efterföljare vid Lunds universitet och den utnyttjas inte minst av skolungdomar. Han har även skapat en ny interaktiv webbplats, som dokumenterar den historiska utvecklingen inom medicinsk strålningsfysik, strålbehandling och nukleärmedicin.
Bo-Anders Jönsson belönas också för sitt arbete med att göra utbildningen till sjukhusfysiker mer eftertraktad. Från att ha haft endast ett fåtal sökande i början av 90-talet har hans målmedvetna arbete lett fram till en eftertraktad legitimationsutbildning, står det i prismotiveringen.
Ytterligare en viktig anledning till att Bo-Anders Jönsson belönas är hans bidrag till universitetets pedagogiska utveckling i stort. Hans utforskning av multimedias möjligheter och begränsningar för pedagogiken bidrog till skapandet av LUVIT - universitetets webbaserade verktyg för distansundervisning som idag används på många olika håll i världen.

Studenterna har i år valt att ge priser till professor Dick Harrisson vid Historiska institutionen och universitetslektor Thomas Brage vid fysiska institutionen. Dick Harrison experimenterar med olika former av utlärande, exempelvis genom att klä sig i epokens klädesdräkt, spela epokens musik och visa diabilder från historiska platser. Han beskrivs dessutom som tillmötesgående, humoristisk och väl förberedd.

Även Thomas Brage tilltalar studenterna med sitt sinne för humor. Han har en "sällsynt utvecklad förmåga" att inspirera och förklara komplicerade sammanhang på ett sätt som får studenten att vilja lära sig mer.


Professorsinstallationen äger rum fredagen den 14 mars klockan 16.00 i universitetshusets aula. För ytterligare information kontakta övermarskalk Karin Dahlgren på telefonnummer 046- 222 70 06


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-03-13