Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-03-13
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

111 nya kurser i höst

Nu har anmälningskatalogen för höstens kurser vid Lunds universitet kommit från trycket. Av de 850 kurserna är det 111 som är nya. Bland dem märks bland andra kurser i ekoturism, facköversättning, interkulturell psykologi, miljöhistoria och "våld, makt och religion i modern politik".

Den 15 april är sista dagen att anmäla sig till höstens utbildningar.

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen i Lund: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E, samt hos Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan.

Boende utanför Lund kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91. Den hittas också på

www.lu.se/stu/studinfo/akh2003/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-03-13