Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-03-17
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens Dag i Ystad 18 mars

Tre olika berättelser om vägen till och i Lunds universitet, konsten att utveckla en identitet i en varumärkt värld, ungdomars sökande efter spänning och äventyr via resor. Är vi eller blir vi olika? Finns olikheterna i betraktarens ögon? Kultur och kulturkrockar, konsten att uppskatta omvärlden. Hur påverkar vården av en närstående den vårdandes livskvalitet? Hur upplevs äldre personers akuta förvirringstillstånd av de äldre och de som vårdar? Allt detta ryms under dagens tema Se människan.

Tisdagen den 18 mars arrangerar Lunds universitet och Ystad kommun för åttonde gången Vetenskapens Dag i Ystad. Dagen inleds klockan 9.00 i Gymnasieskolans aula av tre forskare som berättar om sin väg till och i universitet, Att leva i universitetet. Arne Ardeberg, fysiker och tidigare prorektor, Eva Kärfve, sjuksköterska som disputerat i sociologi och Sanimir Resic, historiker som dessutom är mångfaldssamordnare vid universitetet.

Eva Kärfve återkommer kl. 10.00 för att besvara frågan Varför är vi olika? Som djurart är människan ”ung” och därför är också alla individer mycket lika varandra, ändå ser vi stora olikheter. Spelar miljön och erfarenheterna någon roll för hur vi blir som människor?

Dom och vi - hur annorlunda är de? Sociolog Sara Johnsdotter har bott med sin familj flera år på Rosengård och där studerat de invandrande somaliernas vardag. Hon kommer kl. 11.00 att tala om vad kultur kan vara och om varför kulturkrockar uppstår.

Att resa som luffarturist har blivit en etablerad företeelse bland många ungdomar och en social värld med egna normer och gränsdragningar har skapats. Erika Andersson Cederholm från Campus Helsingborg föreläser kl. 13.00 om ungdomars sökande efter frihet och äventyr genom resor. Äventyr i fjärran - om skapelsen av en resekultur.

Den kände fysikern Hans-Uno Bengtsson föreläser kl. 14.00 om Konsten att uppskatta omvärlden - tillvaron sedd med en teoretisk fysikers ögon. En föreläsning om håravfall och jordbävningar, om fågelskit och kärnreaktorer, om pyramidbygge och energiförsörjning.

Samtliga föreläsningar hålls i Österportskolans aula. Under hela dagen kommer studievägledare och studentambassadörer att vara tillgängliga för information utanför aulan.

På eftermiddagen hålls även föreläsningar med inriktning på omvårdnad i Knutsalen på Gamla Rådhuset.

Kl. 13.00 föreläser Anna Ekwall om Närståendes upplevelser av att vårda äldre personer. Att vårda någon - mycket mer än att tvätta och mata. Anna Ekwall är sjuksköterska och doktorand i omvårdnad och studerar hur olika vårduppgifter påverkar vårdarnas livskvaliteter.

Lunds universitet har skrivit kontrakt om distansutbildning med Kommunalarbetarförbundet. Ansvarig för dessa utbildningar är Eva Wigforss som kl. 14.00 kommer att tala om Distansutbildning via Internet och demonstrera en introduktionskurs.

Kl 15.00 föreläser Kerstin Blomqvist om Smärta hos äldre personer. Hon kommer att tala om hinder för att upptäcka smärta hos äldre människor, hur äldre människor med smärtproblem upplever sig själva och hur personal i äldrevården uppfattar dem.

Även på Gamla Rådhuset finns studievägledare och studentambassadör, från medicinska fakulteten, tillgängliga att rådfråga om utbildningar.

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten

Förutom i Ystad arrangeras Vetenskapens Dag i Ängelholm den 20 mars, i Bjuv den 25 mars och i Eslöv den 2 april.

Fullständigt program finns på

www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-03-17