Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-03-17
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens Dag i Ängelholm 20 mars

Tre olika berättelser om vägen till och i Lunds universitet. Ungdomars sökande efter spänning och äventyr via resor. Är vi eller blir vi olika? Finns olikheterna i betraktarens ögon? Kultur och kulturkrockar, konsten att uppskatta omvärlden. Hur påverkar vården av en närstående den vårdandes livskvalitet? Hur upplevs äldre personers akuta förvirringstillstånd av de äldre och de som vårdar? Allt detta ryms under dagens tema Se människan.

Torsdagen den 20 mars arrangerar Lunds universitet och Ängelholms kommun för sjunde gången en Vetenskapens Dag i Ängelholm. Dagen inleds klockan 9.00 i Gymnasieskolan, Jarl Kulle - scenen av tre forskare som berättar om sin väg till och i universitet, Att leva i universitetet. Arne Ardeberg, fysiker och tidigare prorektor, Eva Kärfve, sjuksköterska som disputerat i sociologi och Sanimir Resic, historiker som dessutom är mångfaldssamordnare vid universitetet.

Varumärken är intimt förknippade med identitet, både vad ett företag står för och vad vi själva står för. Hur varumärken bidrar till att skapa identitet och i vilka sammanhang varumärken är viktiga kommer företagsekonom Frans Melin att utveckla. Han föreläser i aulan kl.10.00. Det personliga varumärket - om konsten att utveckla identitet i en varumärkt värld

Eva Kärfve återkommer kl. 11.00 för att besvara frågan Varför är vi olika? Som djurart är människan ung och därför är också alla individer mycket lika varandra, ändå ser vi stora olikheter. Spelar miljön och erfarenheterna någon roll för hur vi blir som människor?

Att resa som luffarturist har blivit en etablerad företeelse bland många ungdomar och en social värld med egna normer och gränsdragningar har skapats. Erika Andersson Cederholm från Campus Helsingborg föreläser kl. 13.00 om ungdomars sökande efter frihet och äventyr genom resor. Äventyr i fjärran - om skapelsen av en resekultur.

Dom och vi - hur annorlunda är de? Sociolog Sara Johnsdotter har bott med sin familj flera år på Rosengård och där studerat de invandrande somaliernas vardag.
Hon kommer kl. 14.00 att tala om vad kultur kan vara och om varför kulturkrockar uppstår.

Den kände fysikern Hans-Uno Bengtsson föreläser kl. 15.00 om Konsten att uppskatta omvärlden - tillvaron sedd med en teoretisk fysikers ögon. En föreläsning om håravfall och jordbävningar, om fågelskit och kärnreaktorer, om pyramidbygge och energiförsörjning.

Samtliga föreläsningar hålls på Jarl Kulle - scenen i Gymnasieskolan. Under hela dagen kommer även studentambassadörer att vara tillgängliga för information i foajén utanför Jarl Kulle - scenen.

Delvis parallellt hålls även föreläsningar på Åsboskolan, med inriktning på omvårdnad.

Edith Andersson, sjuksköterska som disputerade våren 2002, föreläser kl 10.00 om Akuta förvirringstillstånd hos äldre personer. Här beskrivs personernas handlingar och tal under förvirringsepisoderna samt hur vårdare upplever att möta akut förvirrade personer.

Lunds universitet har skrivit kontrakt om distansutbildning med Kommunal-arbetarförbundet. Ansvarig för dessa utbildningar är Eva Wigforss som kl 11.00 kommer att tala om Distansutbildning via Internet och demonstrera en introduktionskurs.

Kl. 13.00 föreläser Anna Ekwall om Närståendes upplevelser av att vårda äldre personer. Att vårda någon - mycket mer än att tvätta och mata. Anna Ekwall är sjuksköterska och doktorand i omvårdnad och studerar hur olika vårduppgifter påverkar vårdarnas livskvaliteter.

Även på Åsboskolan finns studievägledare och studentambassadör, från medicinska fakulteten tillgängliga att rådfråga om utbildningar.

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten

Förutom i Ängelholm arrangeras Vetenskapens Dag, i Ystad den18 mars, i Bjuv den 25 mars och i Eslöv den 2 april.

Fullständigt program finns på

www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-03-17