Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-04-01
Martha Ullerstam 046-222 70 11
Martha.Ullerstam@info.lu.se

Vetenskapens Dag i Eslöv 2 april

Tre olika berättelser om vägen till och i Lunds universitet.
Konsten att uppskatta omvärlden. Hur påverkar vården av en närstående den vårdandes livskvalitet? Hur upplevs äldre personers akuta förvirringstillstånd av de äldre och de som vårdar? Allt detta ryms under dagens tema Se människan.

Onsdagen den 2 april arrangerar Lunds universitet och Eslövs kommun för femte gången Vetenskapens Dag i Eslöv. Dagen inleds klockan 9.00 i Bergagymnasiets aula av tre forskare som berättar om sin väg till och i universitet, Att leva i universitetet. Arne Ardeberg, fysiker och tidigare prorektor, Eva Kärfve, sjuksköterska som disputerat i sociologi och
Sanimir Resic, historiker som dessutom är mångfalds-samordnare vid universitetet, delar med sig av sina erfarenheter av Lunds universitet.

Lunds universitet har skrivit kontrakt om distansutbildning med Kommunalarbetarförbundet. Ansvarig för dessa utbildningar är Eva Wigforss. Kl. 10.00, på KY-huset, Åkermans väg 5, informerar hon om Distansutbildning via Internet och demonstrera en introduktionskurs.

Klockan 11.00, i Bergagymnasiets aula, blir det Energi i många former. Kemist Lennart Jönsson, som under många år lockat stora skaror till sina Kemishower i Lund, demonstrerar energi i experiment och försök.

På Bergaskolans omvårdnadsprogram, kl. 11.00, föreläser Edith Andersson, sjuksköterska som disputerade våren 2002, om Akuta förvirringstillstånd hos äldre personer. Här beskrivs personernas handlingar och tal under förvirringsepisoderna samt hur vårdare upplever att möta akut förvirrade personer.

Kl. 13.00 föreläser Anna Ekwall om Närståendes upplevelser av att vårda äldre personer. Att vårda någon - mycket mer än att tvätta och mata. Anna Ekwall är sjuksköterska och doktorand i omvårdnad och studerar hur olika vårduppgifter påverkar vårdarnas livskvaliteter. Även denna föreläsning hålls på Bergaskolans omvårdnadsprogram.

Eva Kärfve återkommer i Bergaskolans aula kl. 13.00 för att besvara frågan Varför är vi olika? Som djurart är människan ung och därför är också alla individer mycket lika varandra, ändå ser vi stora olikheter. Spelar miljön och erfarenheterna någon roll för hur vi blir som människor?

Den kände fysikern Hans-Uno Bengtsson föreläser kl. 14.00, i aulan, om Konsten att uppskatta omvärlden - tillvaron sedd med en teoretisk fysikers ögon. En föreläsning om håravfall och jordbävningar, fågelskit och kärnreaktorer, pyramidbygge och energiförsörjning.

Under hela dagen kommer studievägledare och studentambassadörer att vara tillgängliga för frågor på Blå torget.

Samtliga arrangemang är gratis och öppna för allmänheten

Förutom i Eslöv har Vetenskapens Dag arrangerats i Landskrona den 5 mars, i Ystad den 18 mars, i Ängelholm den 20 mars samt i Bjuv den 25 mars.

Fullständigt program finns på

www.lu.se/info/vetenskapensvecka/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-04-01