Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-04-09
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Planetariet i Lund upphör
i väntan på ny och bättre lokal

Ett välkänt lundaetablissemang, Planetariet, upphör till sommaren med sin verksamhet i gamla vattentornet vid Sölvegatan. Planetariet har under ett kvarts sekel drivits av institutionen för astronomi vid Lunds universitet, som nu med beklagande konstaterar att det inte går att fortsätta visningsverksamheten i nuvarande provisoriska lokaler.


Sedan starten 1978 i Observatorieparken har Planetariet haft uppskattningsvis 300.000 besökare. Majoriteten har varit grupper i alla åldrar, från förskolebarn till pensionärer. Otaliga skolbarn har genom åren fått en åskådlig och underhållande introduktion till astronomi och naturvetenskapligt tänkande genom de populära planetarieshowerna. Planetariet har också varit ett uppskattat inslag under Kulturnätter och andra evenemang. Verksamheten är en viktig del inom universitetets ”tredje uppgift” och har ekonomiskt stötts främst av universitetet men även av Lunds kommun, landstinget och privata donatorer.
När institutionen för astronomi sommaren 2001 flyttade från Observatorieparken till det nybyggda Astronomihuset vid Sölvegatan, följde Planetariet med och sattes upp i vattentornet. Detta var ett provisoriskt arrangemang för att hjälpligt hålla igång verksamheten i väntan på en permanent lösning, exempelvis som del av det teknik- och naturvetenskapscentrum i Observatorieparken som då planerades.
- Det är framförallt med tanke på personalens och besökarnas hälsa och välbefinnande som vi finner det ogörligt att fortsätta med planetarievisningarna i gamla vattentornet, säger professor Lennart Lindegren.
- Lokalerna är knappast ändamålsenliga, det är krångligt och tidsödande att slussa besökarna in och ut ur visningslokalen, och tornbyggnaden kan inte värmas upp till dräglig inomhustemperatur ens under sommaren. Många av våra besökare har nog upplevt beskådandet av vinterns stjärnbilder som väl realistiskt vad temperaturen beträffar, trots att vi numera har filtar att dela ut till publiken. För personalen, som får tillbringa åtskilliga timmar per dag i lokalen, är arbetsförhållandena mycket besvärliga och gör det i längden orimligt att bedriva en god verksamhet och att utveckla denna så att besökarna får största möjliga utbyte.
- Helt har vi dock inte gett upp hoppet om Planetariets framtid. Tillsammans med naturvetenskapliga fakulteten undersöker vi möjligheterna till en ny lokalisering av Planetariet, helst inom universitetsområdet och i anslutning till andra aktiviteter för att väcka intresset för naturvetenskap bland barn, ungdom och allmänhet.

Univeritetsdirektör Peter Honeth beklagar stängningen av Planetariet men han hoppas att den ska bli tillfällig.
- Det är en angelägen verksamhet som bedrivs genom Planetariet och jag hoppas vi ska kunna behålla den. Det gäller att hitta nya lokaler för verksamheten som både är ändamålsenliga och ekonomiskt möjliga. Vi ska se konstruktivt på det här problemet.
Visningarna i Planetariet och bokningen av dessa kommer att fortsätta som normalt vårterminen ut, men återupptas inte efter sommaruppehållet 2003.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-04-09