Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-04-10
Jimmie Kristensson 046-222 94 58
jimmie.kristensson@info.lu.se

En termins kortare studier
med ny utbildningsform

Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet presenterar i höst en ny utbildningsform – ett naturvetenskapligt introduktionsår. Studenterna sparar en termins studier och är, efter avslutat utbildningsår, garanterade en plats på någon av den naturvetenskapliga utbildningens inriktningar.

Det naturvetenskapliga introduktionsåret innebär att de blivande studenterna först söker till högskolan på traditionellt vis via VHS och samtidigt till Komvux i sin hemkommun. De läser sedan första terminen på Komvux. Där skaffar de sig, om det behövs, behörighet på nivåerna: Biologi A, Fysik A, Kemi A och Matematik C. Andra terminen fortsätter de med en 20 poängs introduktionskurs vid Lunds universitet. Den andra terminen blir samtidigt den första på det naturvetenskapliga utbildningsprogrammet. Efter de två terminerna har studenterna uppnått en kompetens som motsvarar nivåerna: Biologi B, Fysik B, Kemi B och Matematik D.

- Introduktionsåret riktar sig till dem som vill läsa en naturvetenskaplig utbildning men saknar särskild behörighet. Många av våra studenter kommer från gymnasiets samhällsvetenskapliga program. Vi vill ge dem en alternativ ingång till den naturvetenskapliga utbildningen, säger Susanne Pelger, utbildningsledare på Naturvetenskapliga fakulteten.

Efter introduktionsåret är studenterna garanterade plats på någon av de inriktningar inom den naturvetenskapliga utbildningen som erbjuds vid Lunds universitet. Programmet är på tre eller fyra år och ger en kandidat- respektive magisterexamen.

- Studenterna sparar en termins studier jämfört med om de kompletteringsläser enbart på t.ex. Komvux. De får också inblick i andra naturvetenskapliga ämnen än dem som krävs för den formella behörigheten, t.ex. astronomi, datavetenskap, geologi och naturgeografi, säger Susanne Pelger och tillägger:
- Det naturvetenskapliga introduktionsåret ger studenterna möjligheten att tidigare bekanta sig med universitetsmiljön och lära sig den studieteknik som används.

Det naturvetenskapliga introduktionsåret har plats för 100 studenter. Sista ansökningsdag är den 15 april 2003.

För mer information kontakta Susanne Pelger på telefon 046- 222 48 53 eller Susanne.Pelger@kanslin.lu.se.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-04-10