Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-04-24
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Ny utbildning i mänskliga rättigheter

Höstterminen 2003 startar en ny utbildning i ämnet mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Det blir en flervetenskaplig utbildning där lärare från statsvetenskap, historia, etik och juridik tillsammans kommer att ansvara för undervisningen.


Mänskliga rättigheter är ett ämne som kommit alltmer i fokus. Det märks både i internationella organisationer som FN, EU och olika frivilligorganisationer (NGOs) och inom näringslivet. Sverige har liksom flera andra länder antagit en nationell handlingsplan för mänskliga rättigheter.
- För att ännu bättre kunna möta kraven på kompetens i mänskliga rättigheter startar vi en ny utbildning, säger Dan-Erik Andersson, teologiska fakulteten, som blir studierektor för den nya utbildningen.
Lunds universitet har sedan många år en bred och djup erfarenhet av undervisning och forskning i mänskliga rättigheter, framförallt genom det arbete som bedrivs vid Raoul Wallenberg institutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Där finns också ett av Europas främsta bibliotek i ämnet.
Den utbildning i mänskliga rättigheter som bedrivs vid institutet vänder sig enbart till jurister men den nya utbildning som nu planeras, kräver inte att studenterna ska ha förkunskaper i juridik. Det enda kravet är 20 högskolepoäng i valfritt ämne. Utbildningen kommer att förläggas till Raoul Wallenberg institutet
Ambitionen med den nya utbildningen är att ge en bred belysning av ämnet mänskliga rättigheter. Utöver juridiska perspektiv behandlas också bland annat de mänskliga rättigheternas politiska och idéhistoriska framväxt och det politiska spelet kring förverkligandet av rättigheterna.
Utbildningen vänder sig till studenter från alla fakulteter. Även yrkesgrupper som journalister, lärare och de som arbetar med internationella frågor kan ha nytta av fördjupade kunskaper i mänskliga rättigheter.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-04-24