Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-05-08
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Nya vägar att förebygga konflikter
tema för internationell konferens i Lund

En internationell konferens om konflikthantering ordnas i Lund den 8-9 maj. Forskare, diplomater och nyckelpersoner inom olika organisationer ska tillsammans försöka hitta nya vägar att förebygga potentiellt våldsamma konflikter som handlar om skillnader i kultur, identitet och värderingar. Konferensen arrangeras av Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet, Forskarforum på UD, Folke Bernadotte-akademin och den stöds ekonomiskt av Riksbankens Jubileumsfond.

Konferensen samlar ett drygt 70-tal deltagare. Bland dem finns forskare från olika discipliner och representanter för både FN-organ och andra organisationer som arbetar ute på fältet. Även den svenska regeringen är representerad genom vice statsminister Margareta Winberg. Bland föreläsarna finns flera internationellt kända forskare.
- Konflikter i dag har ofta sin rot i motsättningar kring fundamentala värden, identitet och kultur. Om vi ska kunna förhindra att sådana konflikter får ett våldsamt förlopp måste representanter för det internationella samfundet försöka förstå varför och hur dessa konflikter uppkommer. Genom att samla teoretiker och praktiker till ett möte och föra samman kunskap och erfarenheter från olika håll hoppas vi kunna bidraga till detta, säger professor Magnus Jerneck, Centrum för Europaforskning, som är huvudansvarig för konferensen.
Folke Bernadotte-akademin är en ny svensk myndighet vars främsta uppgift är att stärka den svenska förmågan inom området internationell konflikt-och krishantering. Akademin fungerar som en plattform för samverkan mellan svenska myndigheter och organisationer samt deras utländska samarbetspartners.
- Akademin bör ses som ett uttryck för Sveriges starka engagemang för internationell fred och säkerhet och arvet efter Folke Bernadotte lever vidare genom akademin, säger dess biträdande chef Jonas Alberoth, ett känt namn för lundapubliken.
Konferensen är inte öppen för allmänheten.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-05-08