Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-05-12
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lunds universitet lanserar DOAJ
en katalog över tidskrifter på webben

Lunds universitets bibliotek, lanserar idag en ny söktjänst – en katalog över "open-access" tidskrifter. Det är kvalitetsgranskade vetenskapliga tidskrifter som är fritt tillgängliga på webben. Katalogen gör det enklare för forskare och andra intresserade att få tillgång till nya forskningsresultat och annan relevant information.


Katalogen som kallas DOAJ, Directory of Open Access Journals, produceras av Lunds universitets bibliotek tillsammans med informationsprogrammet vid Open Society Institute och SPARC (The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition). Katalogen innehåller än så länge information om ca 350 "open-access"-tidskrifter och kommer att fortsätta växa när nya tidskrifter upptäcks och läggs till.
Målet för DOAJ är att synliggöra och underlätta användandet av vetenskapliga
"open access"-tidskrifter och genom detta öka deras användning och
genomslag. Tjänsten kommer att innehålla tidskrifter
som använder någon form av kvalitetskontroll och blir inte begränsad till
något särskilt språk eller ämne.
Databasens poster kommer att vara fritt tillgängliga för återanvändning av
andra tjänster och kan inhämtas av sök-robotar med hjälp av OAI-PMH och på så sätt ytterligare öka tidskrifternas synlighet. Den vidare utvecklingen av
DOAJ kommer att fortsätta och version 2, som kommer att syfta till att göra
tidskrifterna sökbara på artikelnivå, är planerad att vara tillgänglig i
slutet av hösten 2003.
- DOAJ kommer att betyda enklare tillgång till relevant information för
forskare och studenter, säger Lars Björnshauge, universitetsbibliotekarie vid Lunds universitets bibliotek. Katalogen kommer att ge tidskrifterna enklare
möjligheter att registrera sig vilket förhoppningsvis kommer att spara tid för användaren. Vi är också övertygade om att vidareutvecklingen av DOAJ med sökning på artikelnivå ytterligare kommer att öka tillgängligheten till artiklar från dessa tidskrifter och öka deras användning och genomslag.

Om du känner till en tidskrift som borde finnas i DOAJ, använd vårt formulär
för att delge oss informationen: http://www.doaj.org/suggest/
För mer information kontakta:
Lars Björnshauge, lars.bjornshauge@lub.lu.se, mobilnr 070-217 70 28

DOAJ: http://www.doaj.org
SPARC: http://www.arl.org/sparc/
OSI: http://www.osi.hu/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-05-12