Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-05-27
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Boel Flodgren får guldmedalj

Vid årets promotion tilldelas Boel Flodgren guldmedaljen – universitetets främsta utmärkelse – för sina insatser under tio år som universitetsrektor. Onsdagen den 28 maj promoveras 295 doktorer, 18 jubeldoktorer och 19 hedersdoktorer vid Lunds universitet.

I jubeldoktorernas skara, det vill säga personer som promoverades för första gången för femtio år sedan, finns bland andra kulturgeografen Torsten Hägerstrand, zoologen Gustaf Rudebeck och kyrkohistorikern Åke Andrén.

Nobelpristagaren i kemi Ahmed H. Zewail tillhör den naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer. Bland övriga hedersdoktorer kan nämnas statsvetaren Torbjörn Vallinder från Lunds universitet, Göran Grosskopf, förre styrelseordförande för Tetra Laval Group samt makarna Barbara och Bruce Furie, medicinprofessorer från Harvard University i USA.

Av de 295 nyblivna doktorerna är 151 män och 144 kvinnor. Årets promotorer är professorna Anders Jarlert för den teologiska fakulteten, Hans Heinrich Vogel för den juridiska fakulteten, Staffan Skerfving för medicinska fakulteten, Bärbel Hahn-Hägerdahl för tekniska fakulteten och Marianne Thormählen för den filosofiska fakulteten.

Årets promotionshögtid kommer bland annat att gästas av Per Unckel, generalsekreterare vid Nordiska ministerrådet, Pär Omling, generaldirektör vid Vetenskapsrådet och Per Eriksson, generaldirektör för Vinnova.


Promotionen äger rum onsdagen den 28 maj i Lunds domkyrka. Processionen avgår från Universitetshuset kl 12.00 och går tillbaka med kransflickorna i täten ca kl 15.10. Domkyrkoprogram och rektors tal finns att hämta i promotionsexpeditionen i Universitetshuset från och med onsdag morgon.
Pressbiljetter erhålles från promotionsexpeditionen.
För övrig information kontakta övermarskalk Karin Dahlgren på telefonnummer
046- 222 70 06, 222 09 78, fax 046-222 09 80, e-post karin.dahlgren@rektor.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-05-27