Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-06-03
Ingela Björck 046-222 76 46
Ingela.Bjorck@info.lu.se

Anslag från Schybergstiftelsen

Professor Göran Landberg och fil dr Tina Persson är årets mottagare av forskningsbidrag från Per-Eric och Ulla Schybergs Stiftelse. De får 350 000 kr var av stiftelsen, som är inriktad på att stödja medicinsk och biokemisk forskning vid Lunds universitet.

Göran Landberg är verksam vid avdelningen för patologi i Malmö. Det projekt som fått stöd gäller cancerforskning, närmare bestämt proteiner som är viktiga för en cells delning men som kan bidra till att normala celler utvecklas till tumörceller om proteinerna uttrycks felaktigt. Hur tillväxtregleringen ser ut hos cancerceller, som har en förmåga att ohejdat växa till och växa in i annan vävnad, ska också utredas. Ett mål är att identifiera de förändringar i cellerna som innebär en sämre prognos för patienten, ett annat att hitta strategier för framtida, effektivare metoder för cancerbehandling.

Tina Perssons forskningsfält ligger mellan organisk kemi och molekylärbiologi och passar in inom området läkemedelskemi som Kemicentrum vill etablera som ett av sina profilområden. Ett av hennes projekt är inriktat på hjärnmalaria. Det är en svår form av malaria som oftast leder till döden eftersom hjärnans små blodkärl proppas igen av blodcellsklumpar bildade genom s k rosetting. Målet för Tina Perssons projekt är att hitta nya RNA-molekyler som kan hindra rosetting-processen från att uppstå.

Schybergs stiftelse förvaltas av Kungliga fysiografiska sällskapet i Lund.

Göran Landberg har telefon 040-33 19 53, e-post Goran.Landberg@pat.mas.lu.se; Tina Persson har telefon 046-222 81 20, e-post Tina.Persson@orgk1.lu.se.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-06-03