Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-06-04
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Proffs på fritid och upplevelser

Arbetsgivarna har länge önskat sig en högre utbildning för personer som arbetar inom fritidssektorn och med upplevelseindustrin. På fredag tar den första kullen studenter med en sådan utbildning examen vid Lunds universitet i Landskrona.

- Tanken med fritidsutbildningen är att den ska leda till jobb i arbetsledande befattningar inom fritidsverksamhet, eller till olika former av utredningsuppdrag, säger Hans-Edvard Roos som är programansvarig för utbildningen Fritidsarbete och fritidskultur.
Chefspersoner inom fritidssektorn är ofta ekonomer eller socionomer, men idag ställs nya krav. Det gäller att kunna driva och utveckla större anläggningar som har karaktären av upplevelsecentrum, att kunna arbeta med grupper i olika åldrar och med olika bakgrund.
Utbildningsprogrammet, som ges i Landskrona, startade hösten 2000 och är en treårig utbildning som leder fram till en filosofie kandidatexamen i antingen pedagogik eller sociologi. Programmet drivs i samverkan mellan de pedagogiska och sociologiska institutionerna vid Lunds universitet och är landets enda fritidsutbildning som ger möjlighet att söka vidare till forskarutbildning.
Första kullen som tar examen hör inte till de traditionella universitetsstudenterna. Hela 45 procent har utomnordisk bakgrund.
- Kursen är ett bra exempel på universitetets strävan att bredda rekryteringen, säger Hans-Edvard Roos.


Vid en avslutningsceremoni fredagen den 6 juni finns möjligheter för media att träffa studenter, lärare, representanter för arbetsgivarna och samarbetspartners från olika fritidsverksamheter. Se bifogat program.
Tid: 12.15 -13.00
Plats: TechFuturum (Landskronas högre utbildningar), Koppargården 21-23, Landskrona. Karta finns på hemsidan www.techfuturum.landskrona.se/karta/index.html

För mer information kontakta programansvariga Hans-Edvard Roos, tel 046-222 88 42, 0707-73 05 78, e-post Hans-Edvard.Roos@soc.lu.se eller Margareta Herslow 046-222 87 38, Margareta.Herslow@pedagog.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-06-04