Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-07-02
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Nytt internationellt universitetssamarbete

Lunds universitet har slutit ett nytt avtal med University of British Columbia i Kanada. Samarbetet handlar framför allt om utbyte på forskarnivå.

- University of Columbia är ett bra universitet som på många sätt påminner om Lunds, säger universitetsdirektör Peter Honeth. Dessutom är Kanada ett intressant land eftersom staten där gör stora satsningar på forskning.
Lunds universitet och University of British Columbia har sedan tidigare, inom ramen för Universitas 21, ett samarbete som även inkluderar studentutbyte. Det nya fördjupade samarbetsavtalet kommer därför framför allt att handla om utbyte på forskarnivå.
Utbytet ska bland annat ske inom ämnena bioteknologi, datavetenskap, livsmedelsteknik och entreprenörskap men även inom andra områden där båda universiteten bedriver forskning.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-07-02