Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-09-04
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Många sökanden till professur i psykologi
med inriktning mot parapsykologi och hypnologi

Närmare trettio personer har sökt tjänsten. Av dessa är tre professorer vid andra universitet och ett tiotal har disputerat.
Den tredje september gick ansökningstiden ut till en nyinrättad professur i psykologi vid Lunds universitet. Professuren har väckt stor uppmärksamhet eftersom den även omfattar ämnena parapsykologi och hypnologi.

För att räknas som behörig måste man kunna visa en hög grad av såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Nästa steg i tillsättningsproceduren är att tre sakkunniga professorer bedömer vad de sökande har skrivit.
- Eftersom parapsykologi som universitetsämne bara finns i USA, Holland, Storbritannien, Danmark och Tyskland är det troligt att någon sakkunnig rekryteras därifrån, säger Jitka Lindén som är prefekt vid Institutionen för psykologi.

Inom parapsykologin studeras bland annat fenomen som antas yttra sig i form av förnimmelser som inte uppfattas av de fem sinnena. Det kan handla om tankeöverföring, varseblivning oberoende av tid och rum eller vissa personers påstådda förmåga att med hjälp av viljan påverka biologiska och fysikaliska förlopp. Inom hypnologin studeras förändrade tillstånd i medvetandet. Dessa förändrade tillstånd kan ske i sömnen, under hypnos eller vid mental splittring som kan bero på en psykisk sjukdom.

Bakom den nyinrättade professuren ligger en donation från en dansk margarinfabrikör vid namn Poul Thorsen. Han var fascinerad av parapsykologi och hypnos och bestämde att hans förmögenhet skulle gå till vetenskapen för att möjliggöra forskning kring dessa ämnen. Poul Thorsen dog för 40 år sedan men först nu är pengarna tillgängliga för universitetet. Idag är donationen värd 30 miljoner kronor.

För mer information kontakta Göte Hansson, dekanus för den Samhällsvetenskapliga fakulteten tel 046-222 86 61, 0703-20 86 61, e-post Gote.Hansson@nek.lu.se
Eller Jitka Lindén, prefekt för Institutionen för psykologi, på telefonnummer 046-222 87 71, e-post Jitka.Linden@psychology.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-09-04