Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-09-17
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se


Introduktionsdagar
för nybörjarstudenter

19 och 25 september bjuder Lunds universitet in alla nya studenter till introduktionsdagar. Universitetets vicerektor Eva Åkesson, respektive prorektor Ann Numhauser Henning hälsar de nya välkomna till Lund. Det blir information om en del av allt som finns att göra vid sidan om studierna. Och man berättar var hjälp finns att få för den som vill förbättra sin studieteknik eller kanske bearbeta sin tentaångest.

Varje år kommer tusentals nya studenter till Lund med högt spända förväntningar. Studietiden blir för de flesta en mycket positiv upplevelse, men den innebär också påfrestningar.
Det blir lättare och roligare att studera om man hittar aktiviteter vid sidan om som man trivs med.
Under introduktionsdagarna berättar bl a representanter för Lunds universitets studentkårer LUS om hur det är att vara student i Lund och motionsanläggningen Gerdahallens medarbetare informerar om sitt jätteutbud.
Studenthälsans läkare och kuratorer berättar om hur de kan stötta den som mår dåligt och studievägledarna vid Studentservice om hur de hjälper de som är villrådiga att hitta rätt kurser och program. En studentpräst reflekterar över hur man hanterar sin existentiella situation som student.
Andra punkter är Lund sett ur en invandrarstudents perspektiv, hur det är att studera med funktionshinder, vad den nya Studieverkstaden med språkservice kan erbjuda liksom de elektroniska hjälpmedel som står Lundastudenterna till buds.

Introduktionsdagarna hålls i Kårhusets aula, John Ericssons väg 3

Fredag den 19 september kl 9.15-12.15

samt

Torsdag den 25 september kl 13.15-16.15.

Antalet platser är begränsat.Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-09-17