Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-09-23
Ingela Björck 046-222 76 46
Ingela.Bjorck@info.lu.se

Fråga Lund på Biblioteksmässan

Det populära TV-programmet Fråga Lund kommer att återuppstå, om än tillfälligt. Det anordnas i två omgångar under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg, som börjar på torsdag. Många lundaforskare medverkar även i andra sammanhang på mässan.

Fråga Lund-programmet kommer inte att bli TV-sänt, men följer i övrigt formen från den kända programserien. Expressens f d chefredaktör Bo Strömstedt är programledare och i panelerna för de två frågeprogrammen ingår bland andra universitetets förre rektor Håkan Westling, professorn i komposition Hans Gefors, vicerektor Eva Åkesson, professorn i litteraturvetenskap Lisbeth Larsson och professorn i rehabiliteringsteknik Bodil Jönsson.

Flera lundaforskare deltar också med korta föredrag på mässan, där populärvetenskap är årets huvudtema. Bland dem är botanikerna Lennart Engstrand och Marie Wilén, historikern Dick Harrison, professorn i livsmedelsteknologi Ann-Charlotte Eliasson och professorn i nanovetenskap Lars Samuelson.

www.bok-bibliotek.se.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-09-23