Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-09-29
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Ekonomerna startar eget

Ekonomihögskolan skiljer sig från den samhällsvetenskapliga fakulteten och bildar ett eget område inom Lunds universitet. Det beslöt universitetets styrelse vid sitt sammanträde den 26 september.

Beslutet innebär att den samhällsvetenskapliga fakulteten från och med årsskiftet delas i två fakulteter med ungefär 4000 studenter i vardera. Ekonomihögskolan och den samhällsvetenskapliga fakulteten får varsin fakultetsstyrelse och fakultetsnämnd.

Bakgrunden till utträdet är att Ekonomihögskolans styrelse vill ha tydligare beslutsvägar och ansvarsområden. Dessutom tror de att nyordningen kommer leda till större kostnadseffektivitet och mindre dubbelarbete.
I maj skickades en remiss ut till samtliga av den samhällsvetenskapliga fakultetens institutioner och en majoritet av de tillfrågade ansåg att en fakultetsdelning var den bästa organisatoriska lösningen.
Enligt nyordningen kommer följande institutioner att tillhöra respektive fakultet:
Ekonomihögskolan:
Ekonomisk-historiska institutionen
Företagsekonomiska institutionen
Institutionen för handelsrätt
Institutionen för informatik
Nationalekonomiska institutionen
Statistiska institutionen
Institutet för Ekonomisk forskning
Forskningspolitiska institutet
Ekonomiska biblioteket
Samhällsvetenskapliga fakulteten:
Centrum för genusvetenskap
Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi
Pedagogiska institutionen
Institutionen för psykologi
Socialhögskolan
Sociologiska institutionen
Statsvetenskapliga institutionen
Social- och beteendevetenskapliga biblioteket

För mer information ring akademisekreterare Hans Modig på 0709-92 86 14


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-09-29