Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-10-14
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Nya chefer vid Lunds universitet

Två nya enhetschefer har utsetts vid Lunds universitet. Caroline Runéus, informationschef vid Alfa Laval blir ny chef för universitetets internationella sekretariat och Tarmo Haavisto, chef för Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli, blir ny chef för Studerandeenheten.

Universitetet söker nu två nya kanslichefer. En till Samhällsvetenskapliga fakultetens kansli och en till Ekonomihögskolan som från och med årsskiftet kommer att bilda ett eget område inom Lunds universitet.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-10-14