Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-10-27
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Philip Sandblom 100 år

Den 29 oktober skulle Philip Sandblom ha fyllt 100 år och med anledning av det
ordnar medicinska fakulteten och Grace Sandbloms fond en sammankomst i Universitetssjukhusets aula den dagen. På programmet står fyra Sandblomföreläsningar
som speglar olika delar av Philip Sandbloms liv och gärning.


Philip Sandblom var kirurg till professionen och rektor för Lunds universitet åren 1957-68.
Han var också en stor konstkännare och forskade om sambandet mellan konstnärlig kreativitet och sjukdomar.

Professor Håkan Westling, tillika en av Sandbloms efterträdare på rektorsposten, inleder med att tala om ”Philip Sandblom, kirurg, rektor och humanist”. Professorerna Michael De Bakey och Haile T Debas, båda från USA, föreläser om ”Development of the Ventricular Assist Concept” respektive ”Surgery - Promise of the Future”. Fd överintendent Olle Granath avslutar med att tala om ”Philip Sandblom och konsten”. Under pausen och efter föreläsningarna ordnas en konstvisning.

Sammankomsten, som är öppen för allmänheten, startar kl 14.00 och pågår till kl 17.00.
Den är den första i en serie årliga Sandblomföreläsningar inom ”medicin-humaniora-programmet” vid Lunds universitet.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-10-27