Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-11-10
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Forskning prioriteras i snäv universitetsbudget

Universitetets centrala satsningar på forskning höjs från 5 till 15 miljoner kronor inför nästa år. Annars är det en snäv budget med litet utrymme för förnyelse som universitetsstyrelsen har fattat beslut om måndagen den 10 november.

Budgetpropositionen för 2004 var stram även om Lunds universitet inte berörs av neddragningarna i samma utsträckning som flera andra lärosäten i landet. Propositionen innebar att de statliga anslagen till universitetet för nästa år i stort sett är oförändrade. Universitetet kompenseras endast för pris- och löneomräkningen samt för delar av det årliga revisionsarbetet.
- Forskning, forskarutbildning och grundutbildning är i behov av ökade resurser, slår universitetets planeringsenhet fast i ett PM till universitetsstyrelsen. Det är oroväckande att bidragen från icke-statliga finansiärer håller på att minska, står det i samma PM.

Men trots att universitetet har en snäv budget att röra sig med är ekonomin i balans. Man räknar visserligen med ett visst underskott för i år men det kan kompenseras med förra årets överskott på 36 miljoner kronor. Positivt är också att universitetet har gott om myndighetskapital - 600 miljoner kronor beräknas finnas vid årsskiftet.

Tillströmningen av studenter till utbildningarna har blivit bättre än förväntat då universitetet lade upp budgetramarna för år 2003. Universitetet lever upp till sitt utbildningsuppdrag och har dessutom ett visst överintag. Sammanlagt beräknar universitetet öka sitt intag med närmare 400 studenter inför nästa år, vilket totalt kommer att innebära ungefär 26 500 helårsstudenter.


För mer information kontakta chefen för universitetets planeringsenhet Lars-Olof Nilsson på telefonnummer 046-222 70 32 eller 070-631 33 34


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-11-10