Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-11-18
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Nytt Kulturforum vid Lunds universitet

Tisdagen den 18 november samlas ledamöterna i universitetets nya Kulturforum för första gången. Rektor Göran Bexell som leder Kulturforum har valt ut elva personer som ledamöter – däribland både nationellt kända kulturpersonligheter och forskare vid universitetet.I det nya Kulturforum ingår följande ledamöter: Horace Engdahl, ständig sekreterare i Svenska akademien, författarna Sigrid Combüchen, Katarina Mazetti och Niklas Törnlund, samtliga hemmahörande i Lund, Eva Nacking, ny konsthallschef i Lund, professor Suzanne Osten, Stockholms Stadsteater, landshövding Mats Svegfors, lundaprofessorerna Bengt-Olle Bengtsson, Hans Pålsson, Sven Strömqvist och Eva Österberg. Av dessa ingick Hans Pålsson och Niklas Törnlund i det tidigare Kulturforum. Docent Johan Stenström, kulturvetenskap, har utsetts till sekreterare.

Kulturforum är ett led i Lunds universitets policy att öka kontakterna med samhällets olika sektorer och ska vara ett forum för ömsesidigt utbyte mellan universitetet och kulturlivet i vidaste mening.

- Jag har fått en mycket positiv respons från dem som tillfrågats. Lunds universitet har hög status och vi får en grupp som är högt kvalificerad såväl nationellt som regionalt, säger rektor Göran Bexell.

I den strategiska planen för Lunds universitet står bland annat att universitetet är ”en viktig kulturinstitution i samhället som förvaltar och förnyar en lång bildningstradition”.

- Jag hoppas att Kulturforum ska tjäna som idégivare åt universitetet i vår roll som kulturinstitution. Kulturforum ska också ge perspektiv på utbildning och forskning samt arbetet med tredje uppgiften och bilden av Lunds universitet, säger rektor Göran Bexell.

- När man förknippar begreppet ”kultur” med ”universitet” tänker man oftast i första hand på de humanistiska ämnena och ett estetiskt kulturbegrepp. Men avsikten är att hela universitetet ska hållas i blickfånget och att kultur fattas i vid mening, så att det kan omfatta även samhällsdebatt och samhällsfrågor.

Kulturforum ska ha egna regelbundna sammankomster med anföranden och idédebatt på programmet - men kan även ordna seminarier och andra utåtriktade program. Även tillfälliga gäster kan inbjudas till sammankomsterna.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-11-18