Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-11-19
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitet fick flest ansökningar
till höstens IT-baserade distanskurser

Lunds universitet ligger främst i landet när det gäller antalet ansökningar till nätbaserade distanskurser. Det visar statistik om höstens utbildningar från Sveriges Nätuniversitet*.

Till de IT-baserade distanskurser som ges i höst fick Lunds universitet totalt 14 240 ansökningar. Uppsala universitet kom tvåa med 8 640 ansökningar, följt av Mitthögskolan med 5 811. Totalt kom det in 85 898 ansökningar till landets nätbaserade distansutbildningar.

LU:s tätposition har att bl a att göra med universitetets stora utbud av IT-baserade distanskurser.
- Vi var tidigt ute med att utveckla nätbaserad distansutbildning, och har skapat en bra stödorganisation med helpdesk och utbildning av lärare med mera, säger fortbildningsledare Lennart Badersten på Sekretariatet för fortbildning, vidareutbildning och distansutbildning vid Lunds universitet.

Han gissar också att tillgängligheten är ett skäl till att många vill läsa på distans i Lund. På vissa andra ställen kombineras den IT-baserade distansutbildningen med en hel del undervisning på campus. Lunds universitets IT-baserade distanskurser har däremot högst fem möten per termin, och kräver således inte så mycket resor av distansstudenterna.

Ännu har Sveriges Nätuniversitet inte sammanställt några centrala siffror över söktrycket till vårens kurser. I Lund har emellertid 11 598 ansökningar har kommit in till de 73 kurser på sammanlagt 670 poäng, som ges till våren. De flesta kurserna är 5-poängskurser och ges på halvfart. Liksom när det gäller kurserna som ges i höst har det varit flest sökande till introduktionskursen i psykologi 1-10 poäng och kriminologi 1-10 poäng. Bland nyheterna i vårutbudet finns fem kurser från Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed, bland annat i allmän flygplanslära och flygprestanda.

*Sveriges Nätuniversitet är en myndighet med uppdrag att via en webbportal (www.netuniversity.se) synliggöra de internetbaserade nätkurser som ges inom ramen för nätverket Sveriges Nätuniversitet. Detta nätverk består av alla svenska universitet och högskolor som kan och vill tillhandahålla nätburen distansutbildning. Således det finns en myndighet (som också sköter juridisk registrering för Utbildningsdepartementets resursfördelning) och ett nätverk av svenska universitet och högskolor, Sveriges Nätuniversitet, som ger kurserna.

För ytterligare information kontakta:
Projektledare Carl Sundberg tel 046-222 12 61, mobil 070-668 92 02

www.netuniversity.se
www.fov.lu.se/netuniversity/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-11-19