Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-11-25
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Nya utbildningar i nanoteknik
och mänskliga rättigheter

En tvärvetenskaplig utbildning i mänskliga rättigheter och en civilingenjörsutbildning i nanoteknik finns bland de nyare utbildningar som presenteras i Lunds universitets nya utbildningskatalog.
Katalogen skickas just nu ut till gymnasier i södra Sverige.

Utbildningskatalogen beskriver vad man kan studera, men också hur det är att läsa vid Lunds universitet. Nya och gamla studenter vittnar om vägen till studierna, upplevelsen av Lund och tillvaron som student.
Allt det här är viktigt för den som ska välja studiebana efter gymnasieskolan.
Lunds universitet är Skandinaviens största och utbudet spänner från teologi till pilotutbildning. Många av de 38.000 studenterna tar också chansen att kombinera kurser från vitt skilda ämnen. Variationsmöjligheterna är oändliga.
I Lund kan man bli civilekonom och samtidigt läsa klassiska språk. Man kan utbilda sig till arbetsterapeut och komplettera med konstvetenskap, man kan bli läkare och kombinera med en kurs i filosofi. Den som läser litteratur kan ändå hinna lära sig grunderna inom naturvetenskap. Och om man börjar en utbildning i Lund kan man ofta läsa delar av den utomlands - universitetet har avtal med universitet över hela världen.
Men Lund är inte bara universitetsstaden där man utbildar sig utan där man också bildar sig i bred bemärkelse. Lund har ett spännande socialt och kulturellt liv, här samlas människor från hela världen. Många studenter vittnar om att det är i miljön som helhet, i samspelet mellan människor, som de lärt sig mest.
Lunds universitet är tidigt ute med att distribuera den nya utbildningskatalogen för nästa läsår, höstterminen 2004 och vårterminen 2005. Blivande studenter ska ha gott om tid att läsa in sig, fundera över sina studieval och diskutera med sina föräldrar. Utbildningskatalogen hade en strykande åtgång vid utbildningsmässan Kunskap & Framsteg i Göteborg i mitten av november liksom på SACO:s studentmässa i Stockholm 20-23 november. Katalogen delas också ut i Malmö på utbildningsmässan 26-27 november.
Sista ansökningsdag till kurser och utbildningsprogram som startar hösten 2004 är den 15 april 2004.
Utbildningskatalogen kan beställas via Internet: www.lu.se/stu/studinfo/bestalln.htm
Eller på telefon: 020 - 91 91 91Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-11-25