Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-11-25
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Ny yrkesutbildning
i miljö- och hälsoskydd

En ny bred yrkesutbildning i miljö- och hälsoskydd och möjlighet att skaffa sig behörighet både som lärare och naturvetare. Det är några av nyheterna i utbildningskatalogen för naturvetenskapliga ämnen vid Lunds universitet. Katalogen som just kommit från trycket är en vägvisare för blivande studenter och deras föräldrar.

Från hösten 2004 erbjuds en magisterutbildning i meteorologi och biogeofysik där man bl.a. annat studerar klimatförändringar. Senare delen av utbildningen är förlagd till Köpenhamns universitet. Ny är också en yrkesutbildning i miljö- och hälsoskydd, som ger många ingångar till en bred arbetsmarknad.
Genom att läsa naturvetenskap i Lund kan man numera även skaffa sig dubbel behörighet utan att förlora i tid jämfört med andra naturvetare eller lärarstuderande - man får en naturvetenskaplig magisterutbildning i kemi, fysik eller biologi kombinerat med en lärarexamen. Utbildningen ges i samarbete med Högskolan Kristianstad.
Relativt nytt är också introduktionsåret, som skapats för att fånga upp dem som vill läsa naturvetenskap vid universitetet, trots att de inte haft den inriktningen på gymnasiet. Tidigare har dessa studenter fått läsa in gymnasieämnena helt på Komvux. Nu kan de läsa en termin på Komvux, för att på vårterminen börja läsa vid universitetet i Lund, och ta akademiska poäng.
Naturvetenskap spänner från ren matematik till industrirelaterad ytkemi, från konstgjord fotosyntes till flyttfåglarnas strategival, från klimatförändringar till avancerad fysik.
- Är man intresserad av naturvetenskap kan man absolut hitta kurser som intresserar. Och är man inte intresserad så kan man kanske bli det, säger professor Bengt Söderström, som leder naturvetarna i Lund.
Det är en ny värld som öppnar sig. Naturvetarstudenten kan aldrig vara säker på vart nyfikenheten leder. Naturvetaren David Sjöström tänkte bli gymnasielärare i matte och fysik, men började läsa radiofysik i slutet av utbildningen:
- Ska sanningen fram så kunde jag inte sluta när jag väl hade börjat, berättar David Sjöström, som intervjuas i katalogen. I dag arbetar han på ett medicinskt företag som sysslar med strålbehandling.
Det pågår mycket naturvetenskaplig forskning vid Lunds universitet, och forskningsrönen förmedlas i grundutbildningen. Totalt 2.000 studenter läser naturvetenskap i Lund, och mer än 400 arbetar på doktorsavhandlingar inom ämnesområdet.
_______________________________________________________________
Katalogen ÓNaturvetenskaplig utbildning i LundÓ kan beställas hos Kansli N, Box 4118, 221 00 Lunds universitet. Mer info: Bo Wallén, tel 046 - 222 09 04


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-11-25