Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-11-27
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Allan Larsson blir ny ordförande i Lunds universitets styrelse

Regeringen utsåg på torsdagen Allan Larsson till ny ordförande för Lunds universitets styrelse. Han efterträder dir. Lennart Nilsson som innehaft ordförandeposten under sex år. Universitetets rektor Göran Bexell är mycket nöjd med regeringens val och uppskattar bland annat att den nye ordföranden har ett brett internationellt kontaktnät.


Allan Larsson som är född 1938 har gjort en bred och mångsidig karriär såväl nationellt som internationellt. Han har arbetat med journalistik, ekonomisk forskning, med administrativa uppgifter inom offentlig verksamhet och med politik. Hans specialområde är arbetsmarknadspolitik. Åren 1983-89 var han generaldirektör i Arbetsmarknadsstyrelsen och år 1995 utnämndes han till generaldirektör i EU-kommissionen där han var ansvarig för arbetsmarknad och sociala frågor. Dessförinnan hade han gjort politisk karriär på hemmaplan - år 1990-91 var han finansminister och valdes även in i riksdagen.

År 2000 lämnade Allan Larsson EU-kommissionen och återvände till Sverige där han åtog sig ordförandeskapet i styrelsen för Sveriges Television.

Till Allan Larssons nuvarande internationella uppdrag hör posten som rådgivare åt ILO. Sedan 2001 är han också ledamot av FN-chefen Kofi Annans High Level Panel on Youth Employment samt av OECDs Round Table on Sustainable Development i Paris.

Lunds universitet är ingen ny bekantskap för den nye ordföranden. Han är lundastudent och han är f.n. ordförande i universitetets Centrum för Europaforskning samt medlem i den rådgivande kommittén för fundraising och externa kontakter. Regeringen gav honom professors namn år 2001.

Lunds universitets rektor Göran Bexell välkomnar regeringens val av Allan Larsson och ser fram emot att samarbeta med honom.
- Det behövs en verklig kapacitet för att efterträda Lennart Nilsson. Allan Larsson har en ovanligt bred erfarenhet från olika delar av samhället och är synnerligen väl lämpad för detta uppdrag.
- Lunds universitet får en professionell ordförande med ett omfattande kontaktnät, både nationellt och internationellt, inte minst inom EU. Han har redan ett starkt engagemang för universitetet, både genom att han är gammal lundastudent och har uppdrag här.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-11-27