Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-11-27
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Ny informationschef
vid Lunds universitet

Lunds universitet har i dag torsdag anställt en ny informationschef. Det är Eva Johannesson, för närvarande informationschef i Eslövs kommun.
Eva Johannesson är 41 år och har tidigare bl. a. varit informationsansvarig vid Banverket i Malmö samt på Alfa Laval Thermal AB i Lund.
Hon har en akademisk examen från Lunds universitet och har bl.a. läst ryska, arabiska, statskunskap och informationsteknik här.
Eva Johannesson efterträder Christer Hjort som kommer att arbeta kvar vid Lunds universitet med andra uppdrag. Hon beräknas tillträda senast 1 mars 2004. Informationschefstjänsten upprätthålls tills vidare av Solveig Ståhl, som har varit t f informationschef sedan våren 2002.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-11-27