Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-12-05
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Europaforskning om livsstil och hälsa

Onsdagen den 10 december klockan 13-17 bjuder Lunds universitet till Europaforskningens dag. Årets tema är Livsstil och hälsa i Europa och evenemanget, som är öppet för allmänheten, äger rum på Palaestra.

Vad finns det för myter och sanningar om skillnaderna i hälsa mellan svenskar och danskar? Det kommer professorn i socialmedicin Per-Olof Östergren att tala om. Etnologiprofessorn Jonas Frykman håller en föreläsning om hur vi ska hinna med våra arbeten. Professorn i hälsoekonomi Björn Lindgren presenterar ett nytt forskningsprogram om hälsa, arbetsliv och levnadsvillkor i ett åldrande Europa. Professor Inger Björck, från Lunds tekniska högskola, kommer att tala om functional food, och professorn i nationalekonomi, Lars Söderström, föreläser under rubriken Sjuk, sjukare, sjukast.

Dagen avslutas med en paneldebatt mellan förre finansministern Allan Larsson och EU-korrespondenten Rolf Gustavsson. De ska diskutera varför världens friskaste folk har de högsta sjuktalen.

Under Europaforskningens dag kommer även det Crafoordska priset för bästa uppsats med Europatema att delas ut.


För mer information se bifogat program eller tala med Professor Magnus Jerneck, föreståndare för Centrum för Europaforskning, tel 046/ 222 97 77 eller Magnus.Jerneck@svet.lu.se


Europaforskningens Dag 10 december 2003

”Livsstil och hälsa i Europa”
Program

13.00 - 13.30
Välkomnande och utdelning av Crafoordska priset för bästa uppsats med Europatema
Presentation av CFEs forskningsteman och program
Professor Magnus Jerneck, Centrum för Europaforskning


13.30-13.55
Myter och sanning om skillnader i hälsa och livsstil mellan danskar och svenskar i Öresundsregionen
Professor Per-Olof Östergren, Socialmedicin, MAS

13.55 - 14.20
Hälsa, arbetsliv och levnadsvillkor i ett åldrande Europa - ett forskningsprogram i startgroparna
Professor Björn Lindgren, Hälsoekonomi, LU

14.20 - 14.45
Functional food - mat som medicin
Professor Inger Björck, LTH, LU

14.45 - 15. 10
Paus med förfriskningar

15.10 - 15.35
Hur skall vi hinna med jobbet? Det nära livet och de offentliga försäkringarna
Professor Jonas Frykman, Etnologi, LU

15.35 - 16.00
Sjuk, sjukare, sjukast
Professor Lars Söderström, Nationalekonomi, Lund

16.00 - 17.00
Varför har världens friskaste folk de högsta sjuktalen?
Paneldebatt med moderator Rolf Gustavsson, Bryssel och professor Allan Larsson


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-12-05