Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-12-11
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lärarrepresentanter i Lunds universitets styrelse utsedda

Nu är det klart att Paula Uddman, universitetslektor i statsvetenskap, Bärbel Hahn-Hägerdal, professor i teknisk mikrobiologi och Torbjörn von Schantz, professor i zooekologi, ska representera lärarna i Lunds universitets styrelse. Det beslöt lärarnas elektorsförsamling på torsdagen.

Universitetets styrelse har 15 ledamöter: universitetets rektor, tre lärarrepresentanter, tre studentrepresentanter och åtta övriga ledamöter som är allmänrepresentanter och utses av regeringen.
Regeringen har tidigare utsett professor Allan Larsson till ordförande för styrelsen och kommer att utse övriga sju allmänrepresentanter.
Ledamöterna utses för tre år utom studenternas företrädare som utses för ett år. Nuvarande mandatperiod för ledamöter utsedda för tre år går ut den 31 december 2003.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-12-11