Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-12-18
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Hedersdoktor i juridik klar

Eva Smith, professor i rättsvetenskap vid Köpenhamns universitet, har utsetts till hedersdoktor vid Juridiska fakulteten i Lund.

Enligt fakultetens motivering visar hennes forskning inte bara prov på en stor rättsvetenskaplig kunskap utan också på ett starkt engagemang för humanitär rätt.
Eva Smith har under många år intresserat sig för de villkor som de internationella mänskliga rättigheterna ställer på en rättvis rättegång och hon deltar aktivt i den rättspolitiska debatten.

Hon disputerade 1986 med en avhandling som granskade de juridiska reglerna för hur vittnen används som bevismedel, och även de osäkerhetsmoment som finns med i bedömningen av vittnesmål.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-12-18