Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2003-12-29
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Lundaprofessor ny styrelseledamot
i Stiftelsen för strategisk forskning

Regeringen har utsett professor Lars Björck vid Lunds universitet till ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskning.


Lars Björck, född 1949, hör till Medicinska fakulteten och är professor vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi. Hans forskningsområde är samspelet mellan sjukdomsframkallande mikroorganismer och den infekterade människan.
Förordnandet som styrelseledamot i Stiftelsen för strategisk forskning gäller fr o m årsskiftet till och med utgången av år 2005.
Stiftelsen för Strategisk Forskning bildades 1994 med medel från de tidigare
löntagarfonderna. Dess ändamål är att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Den totala årliga utbetalningen uppgår till drygt 1 000 milj kronor.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2003-12-29