Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-01-09
Solveig Ståhl 046-222 70 16
Solveig.Stahl@info.lu.se

Internationellt pris till ortopedprofessor i Lund

Stefan Lohmander, professor i ortopedi vid Lunds universitet, har tilldelats det internationella forskningspriset ”Arthur Steindler Research Award”. Priset utdelas vartannat år av den amerikanska föreningen Orthopaedic Research Society till forskaresom lämnat internationellt betydande bidrag till förståelsen av rörelseorganens sjukdomar och skador.

Stefan Lohmander leder en forskargrupp vid Universitetssjukhuset i Lund och ett forskarnätverk med namnet ARTROSiS. Forskarna i gruppen och nätverket studerar artros, den i särklass vanligaste ledsjukdomen. Det är ett flervetenskapligt samarbete
som engagerar drygt 25 forskare inom ortopedi, sjukgymnastik, reumatologi, genetik, vårdforskning, radiologi och biokemi.

Arthur Steindler-priset ska delas ut när Orthopaedic Research Society har sitt 50e årsmöte
i mars i San Francisco. Prissumman är 2.000 US-dollar. I utmärkelsen ingår en inbjudan till University of Iowa där pristagaren blir gästprofessor.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-01-09