Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-01-16
Ingela Björck 046-222 76 46
Ingela.Bjorck@info.lu.se

Studenter och forskare
får ”Öresundslånekort”

Studenter och forskare vid Lunds universitet, Malmö högskola och Københavns Universitet ska i fortsättningen kunna låna böcker hos varandra. Det sker genom ett nytt Öresundslåneavtal (Øresundslåneordning) som slutits mellan Lunds Universitets Bibliotek, Malmö högskolas bibliotek och Det Kongelige Bibliotek i Köpenhamn.

Studenter och forskare vid Lunds universitet och Malmö högskola ska mot uppvisande av fotolegitimation och ev studentkort kunna få ett lånekort vid Det Kongelige Bibliotek, medan studenter och forskare vid Köpenhamns universitet på motsvarande sätt ska kunna få ett lånekort vid Lunds Universitets Bibliotek och Malmö högskolas bibliotek.

Den som har ett Öresundslånekort har rätt att använda bibliotekens samlingar och elektroniska resurser enligt de regler som gäller på respektive ställe. Lånekortet ger däremot inte rätt till andra typer av tjänster som t.ex. fjärrlån och tillgång till elektroniska resurser hemifrån.

Det nya avtalet har slutits inom ramarna för Öresundsuniversitet, samlingsnamnet för fjorton universitet och högskolor i Öresundsregionen och deras samarbete. Fler högskolebibliotek inom regionen kan tänkas bli anslutna till avtalet längre fram.


Kontakt: Britt-Marie Lindahl, Universitetsbiblioteket, Lunds universitet, telefon 046-222 92 07


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-01-16