Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-01-22
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Kjell-Åke Modéer
teologie hedersdoktor

Teologiska fakultetskollegiet har utnämnt professorn i rättshistoria Kjell-Åke Modéer vid juridiska fakulteten i Lund till hedersdoktor vid Teologiska fakulteten, att promoveras den 28 maj 2004.

Professor Modéer är en internationellt känd rättshistoriker vars mångsidiga arbete också präglas av djupa insikter i förbindelserna mellan rättens teori och praxis å ena sidan och kristendomens och även islams historia och teologiska tänkande å den andra. Han har också i flera år samarbetat med forskare i kyrkohistoria, kyrkovetenskap och islamologi vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-01-22