Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-01-22
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Professor riskerar varning
för trakasserier av doktorand

Lunds universitet har beslutat att överlämna ett ärende till Statens ansvarsnämnd för prövning. Ärendet gäller en professor som trakasserat en kvinnlig doktorand.

Professorn har inte respekterat att doktoranden inte ville fortsätta att ha ett förhållande med honom.
Universitetet utredning slår fast att professorn Óhar utnyttjat sin maktposition för att skada sin doktorand i dennes forskarutbildningÓ och att han därmed åsidosatt sina skyldigheter som lärare.
Universitetet rekommenderar att Statens ansvarsnämnd utfärdar en varning enligt lagen om offentlig anställning.

-----------------------------------------------------------------

För mer information kontakta rektorsämbetet på telefonnummer 046-222 70 01


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-01-22