Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-01-27
Ingela Björck 046-222 76 46
Ingela.Bjorck@info.lu.se

Medicinska hedersdoktorer

Oxfordpsykologen Dorothy Bishop, diabetesforskaren professor Claes Wollheim från Génève och lundaprofessorn i medicinsk radiofysik Bertil Persson har utsetts till medicinska fakultetens hedersdoktorer för året. Promoveringen sker den 28 maj.

Professor Dorothy Bishop leder ett centrum för forskning om barn med neuropsykiatriska störningar vid Oxford University. Forskningen är inriktad på de mekanismer som leder till störningar i barns förmåga att tala, uppfatta språk, läsa och skriva. Hennes arbete har haft stor betydelse för den kliniska barnspråksforskning som bedrivs vid Institutionen för logopedi, foniatri och audiologi i Lund, som hon haft ett mångårigt samarbete med.

Claes Wollheim kommer från Lund, där han tog studentexamen 1962 och läkarexamen 1970. Trots ett svårt synhandikapp har han publicerat många arbeten om de störningar i betacellens funktion som ligger till grund för uppkomsten av diabetes. Wollheim leder också Institut de Biochimie Clinique i Génve, en viktig institution inom den internationella diabetesforskningen.

Bertil Persson är professor i medicinsk radiofysik samt stf chef för Rausinglaboratoriet vid Biomedicinskt Centrum i Lund. Persson var först i Skandinavien med att utveckla magnetkameratekniken, MR. Han har forskat bland annat om s k hypertermibehandling av vissa tumörsjukdomar, om mobiltelefonins effekter på nervcellerna i hjärnan samt om elektroporation, ett sätt att med en kort elektrisk puls öppna tumörcellers membran så att cellgifter kan tränga in.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-01-27