Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-01-29
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Nytt sommaruniversitet
med amerikanskt upplägg

För första gången arrangeras i år ett sommaruniversitet i samarbete mellan Lunds universitet och University of Californa (UC). Det förläggs till Lund och erbjuder en 10-poängs mångvetenskaplig utbildning i globala frågor, med fokus på relationerna mellan Europa och USA. Hälften av lärarna kommer från Kalifornien, hälften från Lund. Kursen ges på engelska med lika många svenska som amerikanska studenter.

Kursen ligger på grundutbildningsnivå och behörig är den som redan läst 20 poäng.
Sammanlagt tar man in cirka 120 studenter. Kurserna har både ett svenskt och amerikanskt upplägg, och för de svenska studenter som funderar på att läsa i USA, blir detta ett smakprov.
- Det här är en unik möjlighet till en fort- och vidareutbildning, samtidigt som man lär känna människor från ett annat land. Eftersom kursen är koncentrerad i tiden, tror vi att det sociala utbytet blir särskilt gott, säger kursansvarige Göte Hansson, professor i internationell ekonomi och som också håller i en av delkurserna.
Förutom ungdomsstudenter anser han att kursen lämpar sig som fortbildning för lärare, journalister och anställda vid företag med internationella affärer.
Kursen heter ÓEurope and America: a Dialog on Critical World IssuesÓ. Den löper från 28 juni till 20 augusti, och är indelad i två fyraveckors-moduler; studenterna får välja en av fem delkurser i varje. Exempel på delkurser är ÓGenus, makt och globaliseringÓ, ÓReligiöst våld och global förändringÓ samt ÓMänskliga rättigheter: internationell rätt, politik och kulturÓ. En dag i veckan viks för gemensamma seminarier och rundabordsdiskussioner. För de amerikanska deltagarna ingår också studiebesök och utflykter.
Lunds universitet och University of California har ett mångårigt studentutbytesavtal, men det här är första gången man håller ett gemensamt sommaruniversitet. Behovet artikulerades i USA där intresset är stort för studier sommartid.
Från University of California medverkar professorerna Jerry Sanders, Berkeley, J. Lawrence Broz, San Diego, Mark Juergensmeyer, Santa Barbara samt Alison Brysk och David Kyle från universiteten i Irvine respektive Davies.
Lärare från Lund är förutom Göte Hansson, statsvetarna och professorerna Christer Jönsson och Magnus Jerneck, professor Gudmundur Alfredsson från Raoul Wallenberg Institutet samt docenterna Lennart Olsson och Mats Svensson, Miljövetenskapligt centrum.
Det blir också gästföreläsningar av europeiska representanter för statsmakter, medier och organisationer.
Sista ansökningsdag är 1 mars 2004.

Mer information: Professor Göte Hansson tel 046-222 86 61 , mobil: 0703-20 86 61


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-01-29