Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-12
Göran Frankel 046-222 94 58
Goran.Frankel@info.lu.se

GIS-magister på distans

GIS-centrum vid Lunds universitet startar denna vår en internationell magisterutbildning. Det blir distansutbildning i ordets rätta bemärkelse. Var man än befinner sig i världen ska man kunna följa kursen utan att göra några resor till Sverige

Det rör sig om en tvåårig påbyggnad på den akademiska grundutbildningen. Man lär sig hantering av geografiska informationssystem och kartdatabaser. Det är en metodik som kan användas inom alla slags ämnesområden från samhällsplanering till teknik för att ta fram ny information. Ämnets IT-baserade karaktär gör det väl lämpat för distansutbildning.

Totalt är utbildningen på 80 poäng varav 20 utgörs av en magisteruppsats. I denna första omgång tar man in 40 sökande Ansökningstiden går ut den 1 mars. Till hösten antas ytterligare en kull på 40 studerande.
Inte minst för studerande i u-länder med små ekonomiska medel och begränsade tekniska resurser torde utbildningen vara intressant. Den är kostnadsfri och inte förrän det är dags att lägga fram och försvara sitt examensarbete krävs personlig närvaro.

- Normalt innebär distansutbildning att man brukar ha obligatoriska träffar några gånger per termin. Här behöver man inte träffas förrän examensarbetet läggs fram. Och våra lärare är t o m beredda att åka ut till studerande i andra länder när det blir aktuellt, säger GIS-centrums föreståndare Petter Pilesjö.

- Det är klart att man måste ha en dator för att tillgodogöra sig denna utbildning. Men inte nödvändigtvis uppkoppling till Internet - i princip ska man kunna sköta sådana kontakter från det lokala internetkaféet! Dessa finns ju numera nästan överallt.

För mer information kontakta Petter Pilesjö tel 046-222 96 54, e-post Petter.Pilesjo@giscentrum.lu.se

http://www.giscentrum.lu.se/luma-gis/index.htm


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-12