Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-20
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Universitetet ska satsa på arbetsmiljön

I vår bjuder Lunds universitet sina anställda på hälsoluncher, stresstester och seminarier om hälsa och arbetsmiljö.
– Om vi ska sälja det goda ledarskapet till andra måste vi själva föregå med gott exempel, säger Per Wickenberg, föreståndare vid universitetets Arbetsmiljöhögskola.

Arbetsmiljöhögskolan, Byggnadsenheten, Företagshälsovården, och Personalenheten vid Lunds universitet har beslutat att gå samman och göra en gemensam satsning på arbetsmiljö och hälsa vid universitetet.

I vår kör man igång med tre seminarier, förlagda till fredagseftermiddagar, där den röda tråden är Det goda ledarskapet.
Först ut, fredagen den 12 mars, är rektor Göran Bexell och professorerna Bodil Jönsson och Håkan Hydén som ska föreläsa under rubriken Lever vi som vi lär? Etiken i praktiken.
- Vi riktar oss framför allt till prefekter, avdelningsföreståndare och arbetsmiljö- och skyddsombud, men även till annan universitetspersonal, säger universitetets miljöchef Kerstin Gustafsson. Tanken är att inspirera till en bättre arbetsmiljö och samtidigt erbjuda avkoppling.

Seminariefredagarna ska inledas med en gratis hälsolunch och musikunderhållning. Företagshälsan kommer att finnas på plats för den som vill genomgå en stresstest. Därefter följer en föreläsning.
Fredagen den 16 april kommer universitetslektorn i psykologi Jitka Lindén, prorektor Ann-Numhauser- Henning och historielektorn Lars Edgren att föreläsa om doktorandernas arbetsmiljö.
Fredagen den 14 maj är temat Belastningssjukdomar och (o)hälsa - Priset för (o)hälsan. Professorn i hälsoekonomi Hampus Lyttkens, professorn i yrkesmedicin och universitetslektorn i sjukgymnastik Eva Holmström står för föreläsningarna.

I höst fortsätter arbetsmiljösatsningarna genom att universitetspersonalen erbjuds kompetenshöjande kurser och ledarskaputbildningar med fokus på arbetsmiljö och hälsa.


För mer information tala med universitetets miljöchef Kerstin Gustafsson , 046-222 70 88, 070-374 47 51, eller Per Wickenberg, föreståndare på Arbetsmiljöhögskolan, 046-222 88 15 e. 0703-12 40 10


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-20