Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-23
Ingela Björck 046-222 76 46
Ingela.Bjorck@info.lu.se

Premiär för chatt-tjänsten Jourhavande@Lund

Lunds universitet introducerar nu en lokal chatt-tjänst under vardagar mellan 14 och 18, Jourhavande@Lund, där Lunds studenter kan få personlig vägledning i informationssökning. Tjänsten fungerar som komplement till den nationella motsvarigheten under kvällar och helger, Jourhavande Bibliotekarie.

Jourhavande@Lund utgörs av chatt och så kallad co-browsing där studenten kan följa med i hur bibliotekarien gör på sin egen skärm. Bibliotekarien ska hjälpa studenten att själv hitta den information som behövs.

För att nå tjänsten går man in på Lunds universitets biblioteks hemsida www.lub.lu.se och klickar vidare till Jourhavande@Lund. Man kan då chatta med en bibliotekarie och få hjälp direkt. Bibliotekarien kan Óta överÓ studentens skärm och visa hur man söker. Det är inte meningen att tjänsten ska ge direkta svar på frågor utan snarare hjälpa till med att visa hur man själv söker information.

Detta kan Jourhavande@Lund hjälpa till med:
- Välja sökord
- Hitta en bra databas för det aktuella ämnet
- Introducera i hur man hittar tidskriftsartiklar
- Visa hur en sökning kan läggas upp för att bli effektiv och ge ett relevant sökresultat
- Ge exempel på hur man värderar källor och citerar.

Jourhavande@Lund startar vecka 9 och kommer att vara igång vardagar mellan klockan 14-18. Tjänsten innehåller även e-post. Chatt-tjänsten är ett komplement till de fysiska biblioteken och den nationella tjänsten Jourhavande bibliotekarie som delas mellan flera högskolor i Sverige. Tillsammans med den nationella tjänsten betyder det att bibliotekarier kommer att finnas tillgängliga online måndag till fredag klockan 14-22 och lördag-söndag klockan 13-17.

Jourhavande@Lund är främst till för studenter och personal vid Lunds universitet och bemannas av bibliotekarier vid Lunds Universitets Bibliotek. Användarna får professionell rådgivning av en bibliotekarie som känner till Lunds universitet och dess biblioteksresurser.


För mer information kontakta projektledaren Cajsa Andersson, Cajsa.Andersson@socbetbib.lu.se
Telefon: 046-222 09 96

http://www.lub.lu.se/jourbibl/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-23