Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-25
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Humanisternas nya hedersdoktorer

En italiensk feminist, en tysk romanist och en halländsk kulturpersonlighet har utsetts till hedersdoktorer vid Humanistiska fakulteten vid Lunds universitet för år 2004.

Teresa de Lauretis tog sin doktorsexamen i moderna språk och litteratur vid universitetet i Milano, men har under många år varit verksam vid olika lärosäten i USA. Idag är hon professor i ämnet History of Consciousness vid University of California. I Sverige är hon kanske mest känd för sin första bok från 1984 med titeln Alice Doesnęt. Feminism. Semiotics. Cinema. Hon var en av huvudtalarna vid en stor, internationell genuskonferens i Lund förra året och hon har stor betydelse för genusforskningen både i Sverige och i Lund.

Jürgen M Meisel, professor vid universitetet i Hamburg, är ledande inom området språktillägnande och tvåspråkighet och han har dessutom djupa kunskaper i de romanska språken. Vid slutet av 70-talet var han en av de första som forskade om språktillägnande, och han har därefter påverkat den internationella utvecklingen inom detta område. Han verk är milstolpar inom språkinlärningsforskningen och nödvändiga referenser för varje studerande inom området.

Hallänningen Erik Rasmusson var marknadsdirektör vid Tetra Pak mellan åren 1959 och 1984 och han har på många sätt gynnat både staden Lund och Halland. Bland annat är han en av grundarna av Hallands Akademi och han har under flera år varit ordförande för Föreningen Gamla Lund. Genom åren har han medverkat till att sprida kunskap om avhandlingar och forskning vid Lunds universitet och han har skrivit en lång rad böcker och artiklar om halländsk kultur och historia.

Doktorspromotionen äger rum den 28 maj.

För mer information kontakta övermarskalk Karin Dahlgren på telefonnummer 046-222 09 78.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-25