Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-02-27
Ingela Björck 046-222 76 46
Ingela.Bjorck@info.lu.se

Rektor och dekanus besvikna

- Vi känner oss djupt besvikna, kommenterar rektor vid Lunds universitet Göran Bexell och dekanus vid medicinska fakulteten Jan Nilsson regeringens beslut att placera EU:s nya smittskyddsmyndighet i Stockholms län.

Regeringen fattade i går beslut om att EU:s smittskyddsmyndighet skall placeras i Stockholms län. Motiveringen till beslutet sägs vara en samlad bedömning baserad på i huvudsak fyra kriterier: goda kommunikationer till ett stort antal destinationer inom EU, tillgång till funktionella och välbelägna lokaler, goda förutsättningar för personal vid myndigheten och deras medföljande samt närhet till en stimulerande vetenskaplig miljö och relevanta faciliteter.

- Vi har frontlinjeforskning inom infektionssjukdomar och immunologi, landets bästa kommunikationer med övriga EU-länder, lämpliga lokaler, bra bostäder och internationella skolor. Därför anser vi att Malmö-Lund med sitt strategiska läge erbjuder de bästa förutsättningarna enligt de kriterier som regeringen valt att ta hänsyn till. Vi känner oss besvikna över regeringens beslut, säger Göran Bexell, rektor vid Lunds universitet, tillsammans med Jan Nilsson, dekanus vid universitetets medicinska fakultet.

- Däremot hoppas vi kunna ställa vår starka kompetens till förfogande i ett framtida samarbete, tillägger de.

EU:s nya smittskyddsmyndighet, The European Centre for Disease and Control (ECDPC), kommer att ansvara för samordning av insatser för epidemiologisk övervakning, tidig varning och respons, vetenskapliga yttranden, teknisk assistans till medlemsländerna och tredje land samt stöd och utveckling för beredskap vid nya hälsohot. Myndigheten förväntas sysselsätta ungefär 100 personer.

Det var flera som anmälde sitt intresse till regeringen för att få den nya myndigheten: Umeå, Sundbyberg, Göteborg, Uppsala, Stockholm och Malmö/Lund.

Lunds kommun, Lunds Universitet, Malmö Stad och Region Skåne har gemensamt och aktivt verkat för att EU:s nya smittskyddsmyndighet skulle placeras i Malmö-Lund-området.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-02-27