Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-03
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Lunds universitet satsar på utbildning i innovation

I höst startar Lunds universitet den första av två nya kurser inom entreprenörskap och innovation. Utbildningen är tvärvetenskaplig och vänder sig till studenter från alla ämnesområden.

Professor Hans Landström och ekonomie doktor Marie Löwegren från Företagsekonomiska institutionen är de som har utvecklat kurserna.

- Idag sker ständiga förändringar i omvärlden som en följd av internationaliseringen och den teknologiska utvecklingen. Det ställer särskilda krav på studenten som kommer ut från universitetet. Oavsett om han/hon vill starta en egen verksamhet eller arbeta i existerande organisationer av olika slag, blir förmågan att skapa och förverkliga nya idéer allt viktigare, säger Hans Landström.

Den första kursen på 1-20 poäng startar i höst och heter ”Att arbeta med nyskapande projekt”. Organisationer - som föreningar, förbund, företag och offentliga myndigheter - arbetar alltmer i projektform och behöver nyskapande medarbetare. Kursen har alltså en bred inriktning, och förhoppningen är att därigenom attrahera studenter från alla ämnesområden.

- Ett nyskapande projekt kan vara vad som helst som innebär en ny möjlighet. Det behöver inte vara en företagsstart eller en produkt som är målet, projektet kan lika gärna resultera i en möjlig omstrukturering av vården, eller en konstutställning på Clemenstorget. Poängen med kursen är att stimulera till nyskapande och att förmedla metoder för hur man arbetar med projekt, säger Marie Löwegren.

Till sin hjälp har de kursansvariga lärare från olika institutioner vid universitetet. Medverkar gör teknologer, filosofer, psykologer, pedagoger, språkvetare och företagsekonomer. Innehållet i kursen kan därför karaktäriseras som tvärvetenskapligt. Tanken är också att studenterna som kommer från olika ämnesbakgrund ska kunna lära av varandra.

1-20 poängkursen kommer till våren 2005 att följas av en 21-40 poängkurs med fokus på nyskapande projekt i olika sammanhang. Kursutvecklingsarbetet är redan i full gång, meddelar de två kursansvariga.

Mer information om kursen finns på www.entrepreneur.lu.se, eller kontakta kursansvariga: Hans Landström, 046-222 7844, hans.landstrom@fek.lu.se
Marie Löwegren, 046-222 7326, marie.lowegren@fek.lu.se

www.entrepreneur.lu.se


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-03