Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-08
Petra Francke 046-222 03 16
Petra.Francke@info.lu.se

Pedagogisk pristagare vårterminen 2004

I samband med professorsinstallationen på fredag den 12 mars delar rektor Göran Bexell ut vårterminens pedagogiska pris. Universitetsadjunkt Inga-Lena Larsson vid Institutionen för omvårdnad är mottagare av universitetets pris för framstående insatser i utbildningen.

Institutionen för omvårdnad utbildar legitimerade sjuksköterskor i handledning. Kursen innebär en pedagogisk utmaning för kursledaren. Den ska fördjupa kunskaperna om teorier för handledning. Samtidigt är målet att kursdeltagarna ska utveckla ett personligt förhållningssätt till sin handledarfunktion.

Inga-Lena Larsson har framgångsrikt gripit sig an denna utmaning i ett systematiskt metodiskt utvecklingsarbete. Hennes undervisning bygger i hög grad på rollspel som tydliggör olika teoretiska modeller och hjälper kursdeltagarna att reflektera över sitt eget sätt att arbeta. Hon tillämpar en medveten metodisk variation som innefattar alltifrån traditionella föreläsningar och litteraturseminarier till casemetodik och samtalsträning. Ett bärande inslag i hennes undervisning är de dagböcker, som studenterna skriver kring sin egen kunskapsprocess och utveckling i handledarrollen.

Vid installationen utdelas även studentkårernas pris för goda lärarinsatser.


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-08