Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-11
Britta Collberg 046-222 31 58
Britta.Collberg@info.lu.se

Nya kurser hösten 2004:
Om turism, folkhemmet
och Gud på allvar och lek


Den 15 april är sista anmälningsdag för studier som börjar nästa höst. Lunds universitet lockar med ett stort utbud kurser, flera helt nya. Inte mindre än tretton nya kortkurser behandlar olika aspekter på islam.

Det muslimska Europa, Islam som religiös praktik, Islams utveckling i modern tid och Islam ur ett idéhistoriskt perspektiv. Det är några av de nya 5-poängskurserna som är frukten av den livaktiga islamforskningen vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Här erbjuds också ett par nyheter i judaistik och kurser i Kj¾rlighetens teologi, Gud på allvar och lek, Modern kristen kärleksetik och Religiösa sexualitetsdiskurser (diskurser betyder ungefär tankemönster).
Etik och religion återkommer inom juridiken och samhällsvetenskaperna där man erbjuder bl.a. nya kurserna Rätt och religion och IT, världsbild och etik. Nya kurser som ges på engelska är Corporate Entrepreneurship och European Food Marketing and Retailing.
Grundläggande hörselkunskap är en ny kurs inom vårdutbildningarna. Humanisterna lockar med t.ex. Fransk idéhistoria efter andra världskriget och Historia, folkhemmet, den postmoderna utmaningen och sedan?
Ett nytt program för blivande språkteknologer som riktar sig till studenter med språk- eller teknikinriktning, startar också i höst. Teatervetenskap på högre nivå (41-60 poäng) och (61-80 poäng) är en annan nyhet.

Tvärvetenskap
Lunds universitets stora ämnesbredd utnyttjas i flera helt nya tvärvetenskapliga kurser, t.ex. 20-poängskursen Att arbeta med nyskapande projekt som ges inom Entreprenörskap och innovation.
En 5-poängskurs i Etnobiologi, en fortsättningskurs i Underrättelseanalys liksom en internetbaserad halvfartskurs i Flygkommunikation tillhör också nyheterna.
Vid Campus Helsingborg ges bland annat en ny fortsättningskurs i Turismvetenskap.

Anmälningskataloger (inkl anmälningsblankett) finns att hämta på följande ställen i Lund: Studentinfo, AF-huset; Ekonomihögskolan, Tycho Brahes väg 1; LTHs centrala studievägledning, Kårhuset, Sölvegatan 22E samt hos Studentservice, Gamla Kirurgen, Sandgatan.
Boende utanför Lund kan beställa katalogen på tel 020-91 91 91
Anmälningskatalogen också kan hittas på nätet:

www.lu.se/stu/studinfo/


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-11