Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-16
Ingela Björck 046-222 76 46
Ingela.Bjorck@info.lu.se

Translationell forskningsdag i Lund

Om insprutningsbar benmassa, vaccin mot hjärtinfarkt, fostermedicin m m handlar presentationerna vid Den translationella forskningens dag i Lund den 19 mars. Programmet anordnas av Medicinska fakulteten och Universitetssjukhusen i Lund och Malmö.

Translationell är ett nytt medicinskt begrepp som handlar om forskningens väg från sjukvården till laboratoriet och tillbaka. Translationell forskning utgår från frågor som väckts inom vården. Forskningen genomförs i laboratoriet och förs sedan förhoppningsvis tillbaka till vården i form av nya metoder för behandling och diagnostik.

Arrangemanget äger rum på Universitetssjukhuset i Lund och riktar sig dels till alla studerande vid medicinska fakulteten, dels till de båda sjukhusens personal. Studenterna har fått ledigt från sina ordinarie föreläsningar för att kunna delta hela dagen.

- Ett av våra mål är att visa studenterna en del av den translationella forskning som pågår och locka dem att engagera sig i den. Vi vill gärna att de ska ta kontakt med föreläsare vars arbeten de finner intressanta. Det finns mycket att välja på, eftersom vi har program i både sjukhusaulan och de intilliggande föreläsningssalarna, säger fakultetens ansvarige professor Leif G. Salford. Han hoppas att arrangemanget ska bli så lyckat att det kan upprepas nästa år i Malmö.

Här är några av rubrikerna på programmet den 19e:

Vaccin för att förebygga hjärtinfarkt - science eller fiction?
Fostermedicin - framtidens förebyggande behandling
Sprutbart ben lagar sköra kotor
Att ge blinda synen åter
Hjärntumörceller - bot mot hjärntumörer?
Genetiska faktorer bakom motståndskraft mot infektioner
Stamcellsbehandling för blodsjukdomar.

Arrangemanget pågår kl 9-17 och avslutas med en paneldebatt om fakultetens och forskningens framtid, där bl a fakultetens ledning och universitetets tidigare rektor Håkan Westling deltar.

www.medfak.lu.se/enkel_visa.php3?Databas=medfak&Tabell=webbsidor&Id=6021


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-16