Pressmeddelande från Informationsenheten, Lunds universitet,  2004-03-18
Ulrika Oredsson 046-222 70 28
Ulrika.Oredsson@info.lu.se

Nytt samarbete mellan Lunds universitet, KTH och Chalmers

Lunds universitet, Kungliga tekniska högskolan och Chalmers tekniska högskola ska bilda ett nytt centrum för forskning om konstruktion, design och arkitektur. I dagarna har rektorerna vid de tre lärosätena skrivit under ett nytt samarbetsavtal.

- Dagens arkitektur söker nya former som aldrig tidigare har kunnat förverkligas. Genom modern strukturmekanik finns helt andra möjligheter till konstruktion och rumslig gestaltning, säger professorn i byggmekanik vid Lunds universitet, Göran Sandberg, som är en av initiativtagarna till det nya samarbetet. Genom att samla kompetensen i ett nytt centrum hoppas man dra till sig forskare, doktorander och forskningsfinansiärer.

Inom ramarna för det nya centret, Centre for Research in Structural Design, ska Lunds universitet, KTH och Chalmers samverka inom ämnesområdena strukturmekanik och arkitektur. Arkitekter och ingenjörer ska experimentera tillsammans och även utveckla nya former för undervisning där ämnena arkitektur och konstruktion är bättre integrerade. Centret ska också verka för att kontakter mellan entreprenadföretag, konsulter och arkitektbyråer etableras.


För mer information kontakta professor Göran Sandberg på telefonnummer 0708-22 81 46, 046-222 81 46


Pressmeddelanden, index | Informationsenhetens hemsida | Lunds universitets hemsida
webmaster@info.lu.se
2004-03-18